EVS – Volunteering Possibilities
27/03/2017
What is EVS?
15/11/2017

Oбука за Работа со Mлади

Training for work with Youth

На 11 и 12 Мај 2017 во Скопје се одржа обука за Работа со млади од локалната заедница од страна на Мировен Корпус Македонија. На обуката учествуваа волонтерите од Мировен Корпус и нивните соработници. На обуката се дискутираше за младинската работа во Македонија, животни вештини, претприемништво и за вработливост. Together Macedonia како член на Сојузот за Младинска Работа имаше свој панелист – Katerina Bozinovska, којa зборуваше за младинкската работа во Македонија.